Portretten – Portraits

Carron’s portretten zijn meestal zeer expressief. Dat komt door de krachtige penseeltoetsen en gedurfde kleurencombinaties waarmee ze deze karaktervolle koppen neerzet. De blik, al dan niet op de toeschouwer gericht, de uitdrukking van een gezicht en de houding blijven haar keer op keer intrigeren. Vaak stralen haar portretten een verlangen uit naar inkeer en verstilling.

Carron’s portraits are usually very expressive, thanks to her powerful brush strokes and daring  colour combinations. What is intriguing her time and again is the expression of a face, a certain look, whether or not cast on the spectator, and the attitude of the subject. Her portraits often express a longing for introspection and stillness.