Portretten – Portraits

Carron’s portretten zijn zeer expressief. Dat komt meestal door de krachtige penseeltoetsen en gedurfde kleurencombinaties waarmee ze deze karaktervolle koppen neerzet. Soms schildert Carron op een heel andere manier, waarbij ze geduldig en geconcentreerd laag per laag de expressie van een portret opbouwt. De blik, al dan niet op de toeschouwer gericht, de uitdrukking van een gezicht en de houding blijven haar keer op keer intrigeren. Dikwijls stralen haar portretten een verlangen uit naar inkeer en verstilling.

Carron’s portraits are very expressive, most often thanks to her powerful brush strokes and daring  colour combinations. It happens, though, that Carron prefers painting in a very different way, constructing a portrait layer per layer. What is intriguing her time and again is the expression of a face, a certain look, whether or not cast on the spectator, and the attitude of the subject. Her portraits often express a longing for introspection and stillness.