Perspectief & lijnen – Perspective & lines

In tegenstelling tot haar portretten en landschappen, stralen de stadszichten en interieurs van Carron een zin voor orde en harmonie uit. Perspectief en lijnen komen steeds terug en dragen bij tot een sfeer van redelijkheid en vrede.

Unlike her landscapes and portraits, Carron’s cityscapes exude a sense of order and harmony. Perspective and lines are predominant, breathing an atmosphere of reasonableness and peace.