Stadszichten – Cityscapes

In tegenstelling tot de krachtig geschilderde landschappen en sommige portretten, schept Carron in de stadszichten graag orde en harmonie. Dat Gent in deze stadszichten de hoofdrol speelt heeft er alles mee te maken dat het de stad is waar Carron werd geboren, haar vroege kinderjaren doorbracht en later opnieuw verschillende periodes van haar leven. Ze voelt er zich zowel emotioneel als visueel mee verwant. Daarnaast is het de combinatie op zich van een rijk patrimonium met nieuwe architectuur die haar aanzet tot dit soort werk. Harmonie, perspectief en lijnen voeren er de boventoon; sfeer, redelijkheid en kalmte de ondertoon.

Unlike her landscapes and portraits, Carron’s cityscapes exude a sense of order and harmony, detachment even. That Gent is playing the leading part in these cityscapes has everything to do with the fact that she was born and grew up in the city in her early childhood, and lived there again different periods in her life. She feels kinship to Gent both emotionally and visually. Besides that it is this specific combination of a rich patrimony and new architecture, which inspires her to this kind of paintings. Harmony, perspective and lines are predominant, breathing an atmosphere of reasonableness and peace.